מרכז מצוינות למחקר בחקלאות, בריאות וסביבה

מרכז מצוינות למחקר בחקלאות, בריאות וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים הוקם באפריל 2012, ומטרתו העיקרית ליצור מוקד מחקר וידע בתחום הפעילות החקלאית והשפעותיה על בריאות האדם.

בישראל, שבה כמעט כל הקרקע הראויה לעיבוד מנוצלת בצורה מקסימאלית, הסיכון והחשיפות מפעילות חקלאית גבוהים. יתר על כן, הסיכונים מועצמים בגלל הסמיכות של הפעילות החקלאית האינטנסיבית למרכזי אוכלוסייה. בנוסף, ישראל הינה ייחודית בתחום מחזור מים בחקלאות. על-מנת להתגבר על מחסור במים, החקלאות הישראלית מסתמכת במידה רבה על שפכים מטופלים (קולחים) כמקור מרכזי של מי השקיה. בתחום זה מובילה ישראל – כ- 85% מכלל השפכים המטופלים משמשים להשקיה ומהווים כ- 50% מכלל צריכת המים לחקלאות. לשם השוואה, רק כ-17% ממי ההשקיה בספרד הם קולחים; בפלורידה, רק 11% ובקליפורניה קולחים מהווים רק 6% ממי ההשקיה ורובם מנוצלים להשקיה לא חקלאית.

שימוש אינטנסיבי בקולחים להשקיה הוא נתיב חדש בו חומרים, כגון תרכובות פרמצבטיות, חומרים משבשי פעילות אנדוקרינית וחומרי הדברה, חודרים למערכת האקולוגית החקלאית ועלולים לחדור לשרשרת המזון. לחומרים אלו יש השפעה ישירה ועקיפה על בריאות האדם.

הנושאים המרכזיים בהם יתמקד המרכז:

  • * נוכחות חומרים רפואיים וחומרים משבשי פעילות הורמונאלית בקולחים המשמשים להשקיה בחקלאות:
    התנהגות בקרקע, קליטה על-ידי צמחים וחדירה לשרשרת המזון, וחשיפה של חיות משק ובני אדם.
  • * חשיפה לחומרי הדברה דרך המזון.
  • * השפעה של מזהמים אורגנים על בריאות האישה והילוד.

את מרכז המצוינות מוביל   פרופ' בני חפץ מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, בשיתוף עם חוקרים נוספים מהפקולטה לחקלאות ומבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית בירושלים. המרכז ממומן על ידי הקרן לבריאות וסביבה.

את פעילות המרכז מלווה ועדת יעוץ מדעית שתפקידה לסייע במימוש מטרות המרכז. בוועדה חברים חמישה מדענים בעלי מוניטין עולמי בתחום החקלאות, הסביבה, אפידמיולוגיה ובריאות הילד:

Prof. Brenda Eskenazi, Professor of Maternal and Child Health and Epidemiology, University of California, Berkeley, USA

Prof. Yitzhak Hadar, Professor of Microbiology at the Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Prof. Leslie Stayner, Professor of Epidemiology, School of Public Health, University of Illinois, Chicago, USA 

Prof. Shanna Swan, Vice Chair for Research, Department of Preventive Medicine, Mount Sinai School of Medicine, USA

Prof. Baoshan Xing, Professor of Environmental Chemistry, Department of Plant, Soil and Insect Sciences, University of Massachusetts, Amherst, USA